کتابان

مروری بر کتاب های منتشر شده سال

دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 12:34 ق.ظ

ارباب زمان


ترس از به پایان رسیدن زمان


«ارباب زمان» همانطور که از اسمش پیدا است درباره مفهوم زمان سخن می گوید. در این داستان به زیبایی درک زمان را از ابتدای احساس آن تا سرنوشتی که برای انسان رقم می زند توصیف می کند.

ارباب زمان

ارباب زمان. میچ آلبوم. مترجم: مهرداد وثوقی. انتشارات افراز. چاپ اول. تهران: 1392. 1100 نسخه.208 صفحه. قیمت: 9800 تومان.

« تلاش کنید زندگی بدون زمان را در نظر آورید. احتمالا نمی توانید. با مفهوم ماه، سال و ایام هفته آشنایید. ساعتی روی دیوار خانه یا داشبورد خودرویتان هست. برای غذا خوردن یا تماشای فیلم، برنامه ریزی یا تاریخ یا زمانی را در نظر می گیرید. با این حال هر چه که پیرامونتان هست زمان را در نظر نمی گیرد. پرندگان دیرشان نمی شود. سگ ها به ساعتشان نگاه نمی کنند. آهوها برای گذشت روز تولدشان نا آرامی نمی کنند. فقط انسان است که زمان را اندازه می گیرد. فقط انسان است که ساعت را به صدا در می آورد. برای همین فقط انسان است که ترسی فلج کننده را در درون دارد که هیچ جانداری دیگری ندارد. ترس از به پایان رسیدن زمان»[1]

ارباب زمان درباره مفهوم زمان سخن می گوید. زمان یکی از مهمترین مفاهیمی است که انسان موفق به کشف آن شده است. مفهومی که اگر وجود نداشته باشد بشر قادر به زندگی و اندیشیدین نیست. مفهومی که با همه اهمیتش قابل شناخت علمی و عقلی نیست و بشر تنها آن را حس می کند و می تواند با اندازه گیری آن اندکی به آن نزدیک شود. با این همه درک مفهوم زمان دردسر های خودش را هم دارد. زیرا انسان با شمردن زمان تنها بر آشفتگی هایش دامن می زند و میل متوقف کردن آن را در سر می پروراند. میلی که هرگز در سایر موجودات روی زمین وجود ندارد. مفهوم جادوانگی از دیر باز در ذهن بشر وجود داشته است و در اساطیر تلاش برای رسیدن به جاودانگی یافت می شود.

آلبوم در این رمان تلاش کرده با به چالش کشیدن مفهوم زمان اهمیت زندگی و امید به آینده را یادآوری می کند.  ارباب زمان درباره عشق، زندگی و مرگ عزیزان می گوید. در این رمان با شخصیت هایی آشنا می شویم که به نوعی تلاش می کنند زمان را متوقف کنند و زندگی جادوانه داشته باشند تا بتوانند در کنار کسانی زندگی کنند که دوست دارند. اما آنها با توقف زمان زندگی و عشق را از کف می دهند و قدر دقایق را نمی فهمند.

فقط انسان است که زمان را اندازه می گیرد. فقط انسان است که ساعت را به صدا در می آورد. برای همین فقط انسان است که ترسی فلج کننده را در درون دارد که هیچ جانداری دیگری ندارد. ترس از به پایان رسیدن زمان

یکی از این شخصیت ها دچار سرطان شده و زمان بیشتری برای زندگی می خواهد و دیگری زمان بیشتری می خواهد تا در کنار همسر بیمارش باشد. آلبوم تلاش دارد آنها را به موقعیتی دعوت کند که گذر زمان را در نظر نگیرند و به زندگی به گونه ای بپردازند که بتوانند کیفیت آن را هر چه بیشتر کنند. وی معتقد است ترس از زمان می تواند انسان را فلج کند و بهتر است مثل حیوانات زمان را فراموش کند تا بهتر زندگی کند.

در این رمان خالق زمان و کسی که برای اولین بار تلاش کرد زمان را پیدا کند و دقایق را بشمارد توسط خداوند مجازات سختی می شود و سالیان سال در غاری محبوس می شود که زمان در آن متوقف شده است. او مجبور است به تقاضای افرادی گوش بدهد که صدایشان از روی زمین شنیده می شود و التماس کنند از وی زمان بیشتری طلب می کنند. او سرانجام به دو شخصیت زمینی که برای به دست آوردن زمان بیشتر تلاش می کنند رو ربه رو می شود و در می یابد که لحظه ها تا چه حد می توانند مهم و ارزشمند باشند. آلبوم در این اثر اشارات زیادی نیز به کتاب های مقدس دارد. آموزه های مذهبی را در جای جای کتابش گنجانده است. رمان ارباب زمان دارای سه خط روایتی است که در پایان کتاب این سه خط روایت به هم نزدیک می شوند و روند داستان را تغییر می دهند.

میچ آلبوم نویسنده معاصر امریکایی با سه شنبه ها با موری به شهرت رسید. کتاب های او در لیست کتاب های پرفروش دنیا است. او رمان نویس، نمایشنامه نویس، روزنامه نگار مطرحی است و در رادیو و تلویزیون نیز فعالیت می کند. او در ابتدا یک ورزشی نویس موفق بود و بعدها داستان نویسی را آغاز کرد. محور داستان های او مسائل روانشناسی و جامعه شناسی است. از وی کتاب های« سه شنبه ها با موری»، «پنج نفری که در بهشت ملاقات می کنید» و« یک روز دیگر» به فارسی ترجمه شده است.

پی نوشت:

[1] صفحه 11 کتاب